Překlad hlášek AN-CZ a FR-CZ

Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Pravidla fóra
Nepište sem dotazy, budou se okamžitě bez náhrady mazat
  • Autor
  • Zpráva
Honza
Offline
Uživatelský avatar
Člen VK
Příspěvky: 5835
Registrován: 19 roků 5 měsíců
Bydliště: Č.Budějovice
Vůz: V70 D5, 03, man, lah. zelená

Překlad hlášek AN-CZ a FR-CZ

Příspěvek od Honza »

Překlad hlášek, hlášky PC
Angličtina

--- KILOMETERS TO EMPTY TANK Dojezd (v km) do spotřebování paliva v nádrži.
--- KM/H AVERAGE SPEED Průměrná rychlost.
--,- L/100 KM AVERAGE Průměrná spotřeba paliva.
--,- L/100 KM INSTANTANEOUS Okamžitá spotřeba.
ABS BRAKE SERVICE REQUIRED Porucha ABS - vyžaduje opravu.
ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED Alarm systém - vyžaduje opravu.
ALARM TRIGGERED CHECK CAR Byl spuštěn alarm, zkontrolujte vozidlo.
BOOT LID OPEN Víko zavazadlového prostoru otevřeno.
BRAKE FAILURE SERVICE URGENT Závada brzdového systému - nutně vyžaduje opravu.
BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP Závada brzdového systému - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
BULB FAILURE DIPPED BEAM Vadná žárovka - potkávací světla.
BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL Vadná žárovka - ukazatel směru levá strana.
BULB FAILURE POSITION LIGHT Vadná žárovka - obrysová světla.
BULB FAILURE REAR FOG LIGHT Vadná žárovka - zadní mlhová světla.
BULB FAILURE RIGHT TURN SIGNAL Vadná žárovka - ukazatel směru pravá strana.
COOLANT LEVEL LO STOP ENGINE Nízká hladina chladící kapaliny motoru - vypněte motor.
COOLANT LEVEL LO STOP SAFELY ASAP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
DIESEL PRE-HEAT Zapnuto žhavení vznětového motoru.
DIRECT START PARK EL.HEAT OFF Manuální přímé zapnutí elektrického vyhřívání motoru přerušeno.
DIRECT START PARK HEAT OFF Manuální přímé zapnutí nezávislého topení přerušeno.
DIRECT START PARK HEAT ON Manuální přímé zapnutí nezávislého topení aktivováno.
DIRECT START PARK VENT ON Manuální přímé zapnutí nezávislého větrání aktivováno.
DOORS OPEN Dveře otevřeny.
DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT Jeďte pomalu - nutně vyžaduje opravu.
DRIVER DOOR OPEN Otevřeny dveře řidiče.
DSTC OFF Systém DSTC vypnut uživatelem.
DSTC OFF REDUCE SPEED Vypnut systém DTSC - snižte rychlost.
DSTC ON Zapnut systém DSTC (Automatická kontrola stability vozidla - protismykový systém).
DSTC SERVICE REQUIRED Systém DSTC - vyžaduje opravu.
EL. POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED Systém dobíjení - vyžaduje opravu.
ELECTRIC HEATER ON Zapnuto elektrické vyhřívání motoru.
EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED Systém řízení emisí - vyžaduje opravu.
ENGINE SERVICE REQUIRED Motor - vyžaduje opravu.
ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE Řízení motoru, nutnost opravy při nejbližší příležitosti.
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED Řízení motoru - vyžaduje opravu.
ENGINE SYSTEM SERVICE URGENT Řízení motoru - nutně vyžaduje opravu.
FILL WASHER FLUID Doplňte kapalinu do ostřikovačů.
FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE Kryt víčka plnícího hrdla palivové nádrže otevřen nebo uvolněn (pouze verze pro USA)
FUEL HEATER ON Zapnuto nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
FULL GUARD Plná funkčnost alarmu obnovena.
HEATER STOPPED LOW BATTERY Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nízkému napětí akumulátoru.
HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nedostatku paliva v nádrži.
HIGH ENGINE TEMP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru.
HIGH ENGINE TEMP SEE MANUAL Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, podívejte se do uživatelské příručky.
HIGH ENGINE TEMP STOP ENGINE Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, vypněte motor.
HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE Při další návštěvě servisu nechte vyměnit olej v převodovce.
CHECK BRAKE LIGHT Zkontrolujte brzdová světla.
CHECK COOLANT Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny motoru.
IMMOBILIZER SEE MANUAL Imobilizér - viz uživatelská příručka.
LEFT REAR DOOR OPEN Otevřeny levé zadní dveře.
LOW BATTERY VOLTAGE Nízké napětí startovacího akumulátoru.
MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED Omezovač otáček motoru aktivován - zpomalte.
NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED Nefunkční imobilizér - vyžaduje opravu.
NO OIL PRESSURE CHECK OIL LEVEL Nízký tlak oleje v motoru - zkontrolujte hladinu oleje.
NO OIL PRESSURE STOP ENGINE Nízký tlak oleje v motoru - vypněte motor.
NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP Nízký tlak oleje v motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
PARK HEAT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK HEAT TIMER --:-- AM OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány.
PARK HEAT TIMER --:-- AM ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK HEAT TIMER --:-- OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK HEAT TIMER --:-- ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK HEAT TIMER --:-- PM OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK HEAT TIMER --:-- PM ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK VENT TIMER --:-- AM OFF Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- AM ON Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- OFF Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK VENT TIMER --:-- ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK VENT TIMER --:-- PM OFF Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK VENT TIMER --:-- PM ON Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PASSENGER DOOR OPEN Otevřeny dveře spolujezdce.
POWER STEERING SERVICE REQUIRED Posilovač řízení - vyžaduje opravu.
REDUCE GUARD SEE MANUAL Omezena funkčnost alarmu - viz uživatelská příručka.
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERY Dálkový ovladač - vyměňte baterii.
REST HEAT START OFF Vypnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
REST HEAT START ON Zapnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
RIGHT REAR DOOR OPEN Otevřeny pravé zadní dveře.
SKID WARNING SERVICE REQUIRED Systém varování o nízké vnější teplotě (námraza) - vyžaduje opravu.
SRS AIRBAG SRS Airbag
SRS-AIRBAG SERVICE URGENT SRS airbag - nutně vyžaduje opravu.
START PREVENTED TRY AGAIN Nastartování motoru znemožněno - zkuste znovu.
STC OFF Systém STC vypnut uživatelem.
STC OFF REDUCE SPEED STC vypnut - snižte rychlost.
STC ON Systém STC byl automaticky zapnut.
STC SERVICE REQUIRED Systém STC - vyžaduje opravu.
STOP SAFELY AND RESTART Bezpečně zastavte a znovu nastartujte.
TIMER IS SET FOR ELECTRIC HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro elektrické vyhřívání motoru.
TIMER IS SET FOR FUEL HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
TIMER IS SET FOR VENTILATION Spínací hodiny jsou nastaveny pro ventilaci (pouze některé trhy)
TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE Oprava převodovky může být provedena při příští servisní prohlídce.
TRANSMISSION OIL TEMP HIGH Vysoká teplota oleje převodovky.
TRANSMISSION SERVICE REQUIRED Převodovka - vyžaduje opravu.
TRANSMISSION SERVICE URGENT Převodovka - nutně vyžaduje opravu.
VALET LOCK OFF Zámek odkládací schránky odemknut.
VALET LOCK ON Zámek odkládací schránky zamknut.
VENT. STOPPED LOW BATTERY Ventilace byla vypnuta kvůli nízkému napětí akumulátoru.
VENTILATION ON Zapnuta ventilace (pouze některé trhy).
YOU HAVE --- MESSAGE(S) Máte (počet) zprávu(y).


Francouzština

--- KILOMETRES DE CITERNE VIDE Dojezd (v km) do spotřebování paliva v nádrži.
--- KM / H VITESSE MOYENNE Průměrná rychlost.
-, - L/100 km en moyenne Průměrná spotřeba paliva.
-, - L/100 KM INSTANTANE Okamžitá spotřeba.
ABS FREIN DE SERVICE REQUIS Porucha ABS - vyžaduje opravu.
SYSTEME D'ALARME DE SERVICE REQUIS Alarm systém - vyžaduje opravu.
Alarme déclenchée VÉRIFIEZ CAR Byl spuštěn alarm, zkontrolujte vozidlo.
BOOT LID OPEN Víko zavazadlového prostoru otevřeno.
PANNE DE FREIN DE SERVICE D'URGENCE Závada brzdového systému - nutně vyžaduje opravu.
PANNE DE FREIN STOP SÉCURITÉ ASAP Závada brzdového systému - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
AMPOULE FAILURE feux de croisement Vadná žárovka - potkávací světla.
AMPOULE DEFAILLANCE CLIGNOTANT GAUCHE Vadná žárovka - ukazatel směru levá strana.
AMPOULE FAILURE FEUX DE POSITION Vadná žárovka - obrysová světla.
AMPOULE FAILURE REAR FOG LIGHT Vadná žárovka - zadní mlhová světla.
AMPOULE DEFAILLANCE CLIGNOTANT DROIT Vadná žárovka - ukazatel směru pravá strana.
COOLANT LEVEL LO ENGINE STOP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - vypněte motor.
COOLANT LEVEL LO STOP SÉCURITÉ ASAP Nízká hladina chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
Préchauffage diesel Zapnuto žhavení vznětového motoru.
DIRECT OFF START PARK EL.HEAT Manuální přímé zapnutí elektrického vyhřívání motoru přerušeno.
PARC DE CHALEUR DIRECT OFF START Manuální přímé zapnutí nezávislého topení přerušeno.
START DIRECT SUR PARC DE CHALEUR Manuální přímé zapnutí nezávislého topení aktivováno.
DIRECT VENT SUR START PARK Manuální přímé zapnutí nezávislého větrání aktivováno.
PORTES OUVERTES Dveře otevřeny.
Conduisez lentement SERVICE D'URGENCE Jeďte pomalu - nutně vyžaduje opravu.
CONDUCTEUR PORTE OUVERTE Otevřeny dveře řidiče.
DSTC OFF Systém DSTC vypnut uživatelem.
DSTC OFF réduire la vitesse Vypnut systém DTSC - snižte rychlost.
DSTC ON Zapnut systém DSTC (Automatická kontrola stability vozidla - protismykový systém).
DSTC SERVICE REQUIS Systém DSTC - vyžaduje opravu.
EL. SYSTEME DE SERVICE DE PUISSANCE REQUISE Systém dobíjení - vyžaduje opravu.
ELECTRIC HEATER ON Zapnuto elektrické vyhřívání motoru.
SYSTÈME D'ÉMISSION DE SERVICE REQUIS Systém řízení emisí - vyžaduje opravu.
MOTEUR DE SERVICE REQUIS Motor - vyžaduje opravu.
Système de gestion moteur FIX NEXT SERVICE Řízení motoru, nutnost opravy při nejbližší příležitosti.
SYSTEME DE MOTEUR DE SERVICE REQUIS Řízení motoru - vyžaduje opravu.
SYSTEME DE MOTEUR DE SERVICE D'URGENCE Řízení motoru - nutně vyžaduje opravu.
REMPLISSAGE WASHER FLUID Doplňte kapalinu do ostřikovačů.
Bouchon OPEN-VRAC Kryt víčka plnícího hrdla palivové nádrže otevřen nebo uvolněn (pouze verze pro USA)
COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE SUR Zapnuto nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
PLEIN DE GARDE Plná funkčnost alarmu obnovena.
CESSE DE CHAUFFAGE DE BATTERIE FAIBLE Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nízkému napětí akumulátoru.
HEATER STOPPED FAIBLE NIVEAU DE CARBURANT Nezávislé topení bylo vypnuto kvůli nedostatku paliva v nádrži.
HAUT MOTEUR TEMP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru.
HAUT MOTEUR TEMP VOIR MANUEL Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, podívejte se do uživatelské příručky.
HAUT MOTEUR TEMP STOP MOTEUR Vysoká teplota chladící kapaliny motoru, vypněte motor.
HAUT MOTEUR TEMP STOP SÉCURITÉ ASAP Vysoká teplota chladící kapaliny motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
TRANS OIL CHANGE AU SERVICE NEXT Při další návštěvě servisu nechte vyměnit olej v převodovce.
VÉRIFIEZ LA LUMIERE DE FREIN Zkontrolujte brzdová světla.
VÉRIFIEZ COOLANT Zkontrolujte hladinu chladící kapaliny motoru.
VOIR LE MANUEL D'IMMOBILISATION Imobilizér - viz uživatelská příručka.
PORTE ARRIERE GAUCHE OPEN Otevřeny levé zadní dveře.
BASSE TENSION DE BATTERIE Nízké napětí startovacího akumulátoru.
MAX DE VITESSE DE MOTEUR DE REDUIRE LA VITESSE Omezovač otáček motoru aktivován - zpomalte.
NO SERVICE REQUIS IMMOBILISATION Nefunkční imobilizér - vyžaduje opravu.
NO PRESSION D'HUILE Vérifier le niveau d'huile Nízký tlak oleje v motoru - zkontrolujte hladinu oleje.
NO STOP PRESSION D'HUILE DE MOTEUR Nízký tlak oleje v motoru - vypněte motor.
PRESSION D'HUILE NON STOP SÉCURITÉ ASAP Nízký tlak oleje v motoru - je nutné co nejdříve bezpečně zastavit.
PARC DE CHALEUR TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARC DE CHALEUR TIMER OFF AM --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány.
PARC DE CHALEUR TIMER ON AM --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARC DE CHALEUR TIMER OFF --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARC DE CHALEUR TIMER ON --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARC DE CHALEUR TIMER OFF --:-- PM Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARC DE CHALEUR --:-- PM TIMER ON Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK ÉVENT TIMER --:-- --- Spínací hodiny nezávislého topení.
PARK ÉVENT TIMER OFF AM --:-- Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK EVENT ON TIMER AM --:-- Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK ÉVENT TIMER OFF --:-- Spínací hodiny nezávislého topení nejsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK EVENT ON TIMER --:-- Spínací hodiny nezávislého topení jsou aktivovány (zobrazení času ve 24 hodinovém formátu).
PARK ÉVENT TIMER OFF --:-- PM Spínací hodiny nezávislého větrání nejsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PARK EVENT ON TIMER --:-- PM Spínací hodiny nezávislého větrání jsou aktivovány (zobrazení času pomocí AM/PM).
PASSAGER PORTE OUVERTE Otevřeny dveře spolujezdce.
DIRECTION SERVICE REQUIS Posilovač řízení - vyžaduje opravu.
VOIR LE MANUEL DE RÉDUIRE DE GARDE Omezena funkčnost alarmu - viz uživatelská příručka.
REMOTE CONTROL CHANGE BATTERIE Dálkový ovladač - vyměňte baterii.
RESTE DE CHALEUR OFF START Vypnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
DEBUT DE CHALEUR DE REPOS Zapnutí topení využívajícího zbytkové teploty chladící kapaliny.
PORTE ARRIERE DROIT OUVERT Otevřeny pravé zadní dveře.
SKID ATTENTION SERVICE REQUIS Systém varování o nízké vnější teplotě (námraza) - vyžaduje opravu.
SRS AIRBAG SRS Airbag
SRS AIRBAG-SERVICE D'URGENCE SRS airbag - nutně vyžaduje opravu.
START EMPECHEE TRY AGAIN Nastartování motoru znemožněno - zkuste znovu.
STC OFF Systém STC vypnut uživatelem.
STC OFF réduire la vitesse STC vypnut - snižte rychlost.
STC ON Systém STC byl automaticky zapnut.
STC SERVICE REQUIS Systém STC - vyžaduje opravu.
STOP ET SÉCURITÉ RESTART Bezpečně zastavte a znovu nastartujte.
Minuterie est réglée pour ELECTRIC HEATER Spínací hodiny jsou nastaveny pro elektrické vyhřívání motoru.
TIMER EST DE COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE Spínací hodiny jsou nastaveny pro nezávislé (benzínové nebo naftové) topení.
TIMER EST POUR VENTILATION Spínací hodiny jsou nastaveny pro ventilaci (pouze některé trhy)
SERVICE DE TRANSMISSION FIX NEXT Oprava převodovky může být provedena při příští servisní prohlídce.
HUILE DE TRANSMISSION HAUTE TEMP Vysoká teplota oleje převodovky.
SERVICE DE TRANSMISSION REQUIRED Převodovka - vyžaduje opravu.
TRANSMISSION DE SERVICE D'URGENCE Převodovka - nutně vyžaduje opravu.
VALET LOCK OFF Zámek odkládací schránky odemknut.
VALET LOCK ON Zámek odkládací schránky zamknut.
VENT. ARRET DE PILE FAIBLE Ventilace byla vypnuta kvůli nízkému napětí akumulátoru.
VENTILATION DES Zapnuta ventilace (pouze některé trhy).
--- VOUS AVEZ UN MESSAGE (S) Máte (počet) zprávu(y).


Němčina
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=4&t=23128
_________________
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96, použita na orgány

Honza
Offline
Uživatelský avatar
Člen VK
Příspěvky: 5835
Registrován: 19 roků 5 měsíců
Bydliště: Č.Budějovice
Vůz: V70 D5, 03, man, lah. zelená

Překlad hlášek AN-CZ a FR-CZ

Příspěvek od Honza »

Italština od Zorga.

ANOMALIA FARO LUCE ANABAGGL Vypálená žiarovka stretávacieho svetla

ANOMALIA FRENI ASSISTENZA URG. Problem s brzdovym systemom (moze byt malo kvapaliny)

ANOMALIA LAMPADA INDICATORE FX Problem s kontrolkou

BATTERIA REMOTA VOLTAGGIO BASSO Slabá batéria diaľkového ovládania

BATTERIE DEPORT TENSION FAIBLE Nízke napäatie batérie

BOITE VITESSE REPAIR DEMANDE Problém s prevodovkou

CAMBIO RICH. ASSISTENZA Potrebný servis prevodovky

GUASTO LAMPADA LUCE ANABBAG Poškodené stretávacie svetlo

LAMPADE LUCI NON FUNZIONANTI Svetlá nefungujú

LIV. REFR. BASSO CONTR. LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, skontrolujte hladinu

LIVELLO REFRIGERANTE BASSO. CONTROLLO LIVELLO Málo chladiacej kvapaliny, Skontrolujte hladinu

NIVEL REFR. BAJO PARE EL MOTOR Nízka hladina chladiacej kvapaliny, vypnite motor

OLIO FRENI BASSA ASISTENZA URG. Málo brzdovej kvapaliny

PORTIERA LATO GUIDA APERTA Otvorené vodičové dvere

PRERISC DIESEL žhavenie dieselového motora – žhaviče

RABBOCCARE LAVAVETRO Málo vody v ostrekovačoch

SCADENZA TAGLIANDO Nastal čas na servisnú prehliadku

SISTEMA AIRBAG ASSISTENZA URG. SRS Závada v systéme AirBagov, musí byť preskúmaná

SISTEMA MOTORE PROSS.TAGLIANDO. Czas na przegląd okresowy

STC NECESSITA ASSIST Potrebný servis STC
_________________
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96, použita na orgány

Zpět na „FAQ - Jak na to“

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé